top of page

Akut Batın'a Yaklaşım Ve BT Değerlendirme Eğitimi

Akut Batın'a yaklaşım ve Bilgisayarlı Tomografi'nin değerlendirilmesi konularını kapsar.

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

 • Karın ağrısı olan hastaların yönetimiyle ilgili pratik bilgi ve becerilerinizi geliştirerek, acil serviste güvenle hasta yönetimi yapmak istiyorsanız,

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemelerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için temel bilgi ve yöntemleri öğrenmek istiyorsanız,

 • Karın ağrısının farklı nedenlerini kolaylıkla ayırt edebilmeniz, uygun tedavi planlarını oluşturabilmeniz ve hastaların sağlığına hızlıca müdahale edebilmeniz için gerekli olan teorik ve pratik bilgiye sahip olmak istiyorsanız,

 • Eğitim sonrası video kayıtları sayesinde her zaman bilgiye erişebileceğiniz, size özel bir kaynağınızın olmasını istiyorsanız,

 • Mesleki kariyerinizi geliştirmek ve diğer meslektaşlarınızdan farkınızı ortaya koymak için, karın ağrısı olan hastalara yaklaşım ve BT değerlendirme konularında uzmanlaşmak istiyorsanız,

 • Eğitim sonunda alacağınız sertifika ile mesleki itibarınızı artırmak ve yeni iş fırsatlarına sahip olmak istiyorsanız.

Stethoscope Over Cardiogram
 • Hekimlere yönelik Akut Batına Yaklaşım ve BT Değerlendirme eğitimi, Zoom üzerinden sunulmaktadır. Toplamda iki gün süren bu eğitim, Akut Batın'a yaklaşım ve Bilgisayarlı Tomografi'nin değerlendirilmesi konularını kapsar. Her bir gün 5'şer saatlik derslerden oluşur ve toplamda 10 ders saati süresine sahiptir. Dersler, 50 dakika ders süresi ve 10 dakika mola şeklinde düzenlenmiştir.

 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra katılımcılara online olarak pdf formatında ders notları gönderilir. Bu ders notları, katılımcıların bulundukları ilde çıktı alabilecekleri ve eğitimi bu notlarla takip edebilecekleri bir kaynaktır. Ders notları, eğitimde anlatılan tüm konuları, vakaları ve görselleri içermektedir. Katılımcılar bu sayede dersler sırasında not alabilme imkanına sahiptir. Böylece, eğitim sonrasında tekrar yapmak için kapsamlı bir kaynak elde etmiş olurlar.​

 • Online Akut Batın ve BT Değerlendirme eğitimi, etkileşimli bir şekilde işlenmektedir. Bu sayede, sadece video izleme şeklinde değil, eğitmenle soru-cevap şeklinde interaktif bir ders formatı kullanılmaktadır. Katılımcılar, durumları müsait olmadığında kamera ve mikrofonlarını kapalı tutabilirler.

217ca1d0ae8c4ae696caa30387872a4b.webp
 • Sevgicanakademi Akut Batın’a Yaklaşım ve BT Değerlendirme eğitimi, konuların anlatılmasının ardından, hastanın tanı ve tedavi sürecini de tartışmaktadır. Bu sayede, sadece BT görüntülerindeki bulgular değil, bu bulgulara sahip olan akut batın hastasının yönetimi de öğrenilmektedir. Eğitim, akut batın ile başvuran hastanın tanısal yaklaşımını, laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesini, tedavi protokollerini ve diğer ilgili konuları içermektedir.

 

 • Akut Batın’a yaklaşım ve BT Değerlendirme eğitiminin sonunda, içerisinde 25 vaka senaryosu bulunan bir workshop gerçekleştirilecektir. Bu workshop, acil serviste sık karşılaşılan öğretici vaka senaryolarını içermektedir. Hekime başvuran hastanın klinik bilgileri, fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları ve BT görüntüleri incelendikten sonra, bu hastanın yönetimi tartışılmaktadır. Böylece, katılımcı hekimlerimize sadece BT görüntülerindeki bulguları değil, akut batın hastalarının yönetimine dair geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

bottom of page