top of page

Hekimlere Yönelik Temel EKG Eğitimi

Hekimlere yönelik Online EKG eğitimi, EKG Kursu ve Kardiyak Hasta Yönetimini içermektedir.

Neden Bu Eğitimi Almalısınız?

 • Sadece EKG değil, kardiyak vaka yönetimini de öğrenmek istiyorsanız,

 • EKG üzerine sadece teorik bilgi edinmek yerine, vaka örnekleri üzerinde çalışmak istiyorsanız,

 • Kardiyak konularda ayırıcı tanı listenizi rahatlıkla yapabilmek istiyorsanız,

 • Acil servis yoğunluğu içerisinde kardiyak vaka yönetiminin problem olmaktan çıkmasını istiyorsanız,

 • İncelediğiniz her EKG’de geride bir bulgu kalmadığından emin olma rahatlığını yaşamak istiyorsanız

 • Dersi aldıktan sonra, gerekirse video kayıtları ile birlikte tekrar edebileceğiniz, size özel bir kaynağınızın olmasını istiyorsanız.

Stethoscope Over Cardiogram

Online EKG Eğitimi İçeriği

Sistemik EKG değerlendirilmesi

Kardiyak ilaçlara genel bakış

Kalp krizi hastalarının yönetimi

SVT, VT mekanizmaları

Geniş QRS’li taşikardi tedavisi

Vaka senaryoları ile workshop

Aritmiye yaklaşım

 • Hekimlere yönelik online EKG eğitimi zoom üzerinden toplamda iki gün sürer. Eğitim her bir gün 5’er saat olmak üzere toplamda 10 ders saati uzunluğundadır. Her bir ders, 50 dk ders – 10 dk mola şeklinde ilerler.

 • Kayıt sonrasında katılımcılar, kendilerine özel hazırlanmış ders notunu Sevgicanakademi.com sitesi üzerinde kendilerine özel indirme sayfasından ulaşır, katılımcılar, bulundukları ilde ders notunu çıktı alır ve eğitimi bu nottan takip eder. Ders notu, derste anlatılan tüm EKG’leri, görselleri ve ders anlatımlarını içerir. Katılımcılar derste anlatılan tüm EKG’lerin üzerinde not alma imkanına sahiptir. Bu sayede katılımcılar dersten sonra tekrar edebilecekleri bir kaynak elde etmiş olurlar.

 • Online EKG eğitimi dersleri interaktif işlenmektedir. Bu sayede video izleme şeklinde bir ders formatı ile değil, eğitmen ile soru – cevap yaparak konu anlatılmaktadır. Katılımcının durumu müsait değilse mikrofon açmayabilir.

Doktor ' s Klinik
demo ders video1
Videoyu Oynat

Ders sonrasında bir ay süre ile ders video kayıtlarına sitemiz aracılığı ile ulaşabileceksiniz.

 • Sevgicanakademi Online EKG eğitimi dersinde konu anlatıldıktan sonra, hekime bu EKG ile başvuran hastanın yönetimi de tartışılmaktadır. Bu sayede sadece EKG’deki bulgular değil, bu bulgulara sahip kardiyak hastanın yönetimi de öğrenilmektedir. Bu eğitim, Akut koroner sendrom ile başvuran hastanın hem EKG bulguları hem de hastaya verilmesi gereken tedavi ve sevk zincirine kadar anlatılmasını, aritmiye yaklaşım ve tedavi protokollerini, kullanılan ilaçlara genel bakışı ve diğer birçok konuyu içerir.

 • Online EKG eğitimi sonunda 25 vaka içeren bir workshop planlanmıştır. Burada yer alan örnekler, acil serviste sık karşılaşılan eğitici vaka senaryoları içerir. Hekime başvuran hastanın klinik bilgisi, fizik muayenesi laboratuvar bulguları ve EKG’si incelendikten sonra bu hastanın yönetimi tartışılmaktadır. Böylece katılımcı hekimlerimize sadece EKG üzerindeki bulguların anlatılması değil, kardiyak hasta yönetimine dair bakış açısının da olgunlaştırılması hedeflenmiştir.

bottom of page