top of page

İleri Düzey EKG Eğitimi

İleri düzeydeki EKG eğitimimiz, hekimlere yoğunlaştırılmış ve daha detaylı bir bilgi aktarımı sağlamak için tasarlanmıştır.

  • Bu eğitim, geniş bir kardiyak hastalık yelpazesinde derinlemesine bilgi ve anlayış kazanmayı amaçlamaktadır. Bir gün sürecek olan bu online eğitim, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve toplamda 5 ders saati olacak şekilde planlanmıştır.

  • Bu ileri düzey EKG eğitimi, 50 adet detaylı vaka incelemesi içerir. Her bir vaka özenle seçilmiş olup, kardiyak hastalıkların geniş bir yelpazesini kapsar. Her bir vaka, gerçek yaşam senaryolarına dayanarak hastanın yönetimine dair değerli bilgiler sunmaktadır. Katılımcılar, vakaların değerlendirilmesi ve yönetimi konusunda interaktif bir şekilde tartışma fırsatı bulacaklardır. 

  • Tıpkı temel EKG eğitimimizde olduğu gibi, katılımcılar ders notlarını Sevgicanakademi.com üzerinden özel bir indirme sayfası aracılığıyla alacaklardır. Bu notlar, ileri düzey EKG eğitimi sırasında anlatılan ve tartışılan tüm vakaları, görselleri ve ders anlatımlarını içerir.

Doktor ' s Klinik
demo ders video1
Videoyu Oynat

Sonuç olarak, ileri EKG eğitimimiz, kardiyak hasta yönetiminde daha büyük bir güven ve yetenek geliştirmek isteyen hekimlere yönelik ayrıntılı, uygulamalı ve kapsamlı bir deneyim sunmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara gerçek yaşam senaryoları üzerinde EKG analizi ve hasta yönetimi becerilerini uygulama fırsatı sunar ve böylece EKG yorumlama becerilerini daha da geliştirme imkanı sağlar.

bottom of page